?

Log in

Грошыкі - jurkas [entries|archive|friends|userinfo]
jurkas

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Грошыкі [Стд. 14, 2015|09:14 am]
jurkas
[Tags|, , , ]

Год раптам пачаўся з нумізматычных набыткаў - атрымаў у падарунак навюткую беларускую манету са славутым князям Астрожскім, а Ню-Ёркскі кўотэр зьявіўся ўвогуле выпадкова. Калі што - манеты калі й збіраю, дык па прынцыпе "па адной манетцы з кожнай краіны".

Astrozski
quo
СпасылкаАдказаць