?

Log in

Эй, Фью! - jurkas [entries|archive|friends|userinfo]
jurkas

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Эй, Фью! [Жнв. 4, 2015|09:25 am]
jurkas
[Tags|, , , ]

У махнатыя школьныя часы камусьці з нашае школы трапіла на вочы кніжка дабранадзейнага Ванэгута "The Euphio Question", яна ж у расейским перакладзе "Эйфью". Невялічкая трансфармацыя ў дзіцячых мазгах і вось ужэ вітаньне "Эй, Фью!" робіцца чарговай модай. А праз пару месяцаў часьцінка "Эй" зьнікла і загадковае "Фью" сталася сінонімам банальнага "чувак". Недзе з паўгады мы так зьвярталіся адзін да аднаго, пакуль не зьявілася нейкая новая мода...
СпасылкаАдказаць