?

Log in

No account? Create an account
"Дэнамінацыя аніяк не паўплывае на кошты" - казалі яны... - jurkas [entries|archive|friends|userinfo]
jurkas

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

"Дэнамінацыя аніяк не паўплывае на кошты" - казалі яны... [Ліп. 3, 2016|10:14 pm]
jurkas
[Tags|, , , , , ]

СпасылкаАдказаць

Comments:
[User Picture]From: dzienn
2016-07-04 08:42 pm (UTC)
гэт дзе такое?

*салют)
(Адказаць) (Thread)
[User Picture]From: jurkas
2016-07-05 05:23 am (UTC)
Дзе, дзе... ў Узь... а не, ў Менску
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dzienn
2016-07-05 08:52 am (UTC)
крама якая!)
(Адказаць) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: jurkas
2016-07-05 09:05 am (UTC)
"Прадукты"
(Адказаць) (Parent) (Thread)